Kariyer Planlaması

Sorularınız mı var?

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın
Kariyer Planlaması


Kariyer Planlamanın – Yetenek Havuzunun amacı şirketin gelecek hedefleri ile kişinin   
bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, çalışanın;
  •  Şu an yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmesi için mevcut yetkinliklerini geliştirmek,
  •  İleride üstlenebileceği pozisyonlar için gerekli yeni yetkinlikleri kazandırmaktır.

 Yetenek havuzu sorumlu, uzman ve şef pozisyonlarının bir üst görev için   
değerlendirilmesiyle oluşturulur.
 

  • Yetenek havuzu oluşturarak:
  • İnsan kaynaklarının etkin kullanılması,
  • Çalışan motivasyonunun arttırılması
  • Kuruma bağlılığının sağlanması,
  • İş tatmininin artması,
  • Eğitim ihtiyaçlarının daha etkin belirlenmesi,
  • İç iletişimi arttırmak,
  • Kurum marka değerini arttırmak hedeflenmektedir.